Tổng Hợp Acapella Việt Part 1 (Free Download)

Vui lòng chia sẻ để giúp Blog phát triển

Tổng Hợp Acapella Việt Part 1 (Free Download)

A cappella hay hát chay là phong cách hát không cần có nhạc đệm.
A cappella thường được áp dụng trong hoạt động âm nhạc tôn giáo, nhất là ở phương Tây.
Những người nghệ sĩ sẽ dùng giọng hát của mình để kết hợp, hỗ trợ cho nhau bằng hoà thanh,

bè phối để tạo nên nhạc điệu,
vì vậy họ phải có khả năng thẩm âm và kiến thức thanh nhạc tương đối tốt.

Tổng Hợp Acapella Việt Part 1 (Free Download)

Trong tiếng Ý, a là giới từ còn cappella có nghĩa là “nhà thờ, nhà nguyện”.
Từ thời Trung cổ, người ta đã viết tên phong cách âm nhạc này là a cappella, từ điển Larousse đôi khi viết là a capella,
tại Việt Nam thường hay viết là “acapella”

Tổng Hợp Acapella Việt Part 1 (Free Download)

Tổng Hợp Acapella Việt Part 1 (Free Download)

Google Drive

Alba Diệu Vân – Không Thuộc Về Ai (Acapella)
http://exit.softaz.net/1P2X9

Bảo Anh – Trái Tim Em Cũng Biết Đau (Acapella)
http://exit.softaz.net/7oel

Bảo Uyên – Tết Xa (Acapella)
http://exit.softaz.net/BLmLx

Bích Phương – Bao Giờ Lấy Chồng (Acapella)
http://exit.softaz.net/1jzq

Châu Khải Phong – Thì Thầm Mùa Xuân (Acapella)
http://exit.softaz.net/4TAi4CGd

Đinh Kiến Phong – Xuân Sum Họp (Acapella)
http://exit.softaz.net/F4DzApr

Hồ Quang Hiếu – Hết Rồi (Acapella)
http://exit.softaz.net/COz5ia

Hương Tràm – Em Gái Mưa (Acapella)
http://exit.softaz.net/1CHl

Jaykii – Chiều Hôm Ấy (Acapella)
http://exit.softaz.net/MWHk0Hsz

JustaTee – Đã Lỡ Yêu Em Nhiều (Acapella)
http://exit.softaz.net/COEb

Mediafire

Alba Diệu Vân – Không Thuộc Về Ai (Acapella)
http://exit.softaz.net/xovh

Bảo Anh – Trái Tim Em Cũng Biết Đau (Acapella)
http://exit.softaz.net/tQiWAZLA

Bảo Uyên – Tết Xa (Acapella)
http://exit.softaz.net/b8NXGw

Bích Phương – Bao Giờ Lấy Chồng (Acapella)
http://exit.softaz.net/a3OlD

Châu Khải Phong – Thì Thầm Mùa Xuân (Acapella)
http://exit.softaz.net/OL37kSX

Đinh Kiến Phong – Xuân Sum Họp (Acapella)
http://exit.softaz.net/tpYBlCY

Hồ Quang Hiếu – Hết Rồi (Acapella)
http://exit.softaz.net/9DFEGo

Hương Tràm – Em Gái Mưa (Acapella)
http://exit.softaz.net/rN6lJN

Jaykii – Chiều Hôm Ấy (Acapella)
http://exit.softaz.net/LIY0da

JustaTee – Đã Lỡ Yêu Em Nhiều (Acapella)
http://exit.softaz.net/khOx