Tổng Hợp Acapella Nước Ngoài Part 8 (Free Download)

Vui lòng chia sẻ để giúp Blog phát triển

Tổng Hợp Acapella Nước Ngoài Part 8 (Free Download)

A cappella hay hát chay là phong cách hát không cần có nhạc đệm.
A cappella thường được áp dụng trong hoạt động âm nhạc tôn giáo, nhất là ở phương Tây.
Những người nghệ sĩ sẽ dùng giọng hát của mình để kết hợp, hỗ trợ cho nhau bằng hoà thanh,
bè phối để tạo nên nhạc điệu, vì vậy họ phải có khả năng thẩm âm và kiến thức thanh nhạc tương đối tốt.

Tổng Hợp Acapella Nước Ngoài Part 8 (Free Download)

Trong tiếng Ý, a là giới từ còn cappella có nghĩa là “nhà thờ, nhà nguyện”.
Từ thời Trung cổ, người ta đã viết tên phong cách âm nhạc này là a cappella,
từ điển Larousse đôi khi viết là a capella, tại Việt Nam thường hay viết là “acapella”.

A cappella music is specifically group or solo singing without instrumental accompaniment,
or a piece intended to be performed in this way.

Tổng Hợp Acapella Nước Ngoài Part 8 (Free Download)

It contrasts with cantata,
which is usually accompanied singing.

The term “a cappella” was originally
intended to differentiate between Renaissance polyphony and Baroque concertato style.

In the 19th century a renewed interest in Renaissance polyphony coupled with an ignorance
of the fact thatvocal parts were often doubled by
instrumentalists led to the term coming to mean unaccompanied vocal music.

The term is also used, albeit rarely, as a synonym for alla breve.

Tổng Hợp Acapella Nước Ngoài Part 8 (Free Download)

Tổng Hợp Acapella Nước Ngoài Part 8 (Free Download)

La Rose – Born To Shine (Acapella)
http://exit.softaz.net/juUS

La Roux – I’m Not Your Toy (Acapella)
http://exit.softaz.net/F1myiA41

La Roux – In For The Kill (Acapella)
http://exit.softaz.net/Zkk3rw

Lady GaGa – Monster (Acapella)
http://exit.softaz.net/OP6cY

Lara Fabian – I Will Love Again (Acapella)
http://exit.softaz.net/UUPKlJ

Louie Vega & Jay ‘Sinister’ Sealee Starring Julie McKnight (Acapella)
http://exit.softaz.net/1YFeamOW

Lula vs Wilson Santos – The DJ The Music and Me (Acapella)
http://exit.softaz.net/tpNlV14

Madonna – Frozen (Acapella)
http://exit.softaz.net/on8Fd

Madonna – Music (Acapella)
http://exit.softaz.net/9uaMLj

Medina – You & I (Acapella)
http://exit.softaz.net/uk3e2d6p