Tổng Hợp Acapella Cổ Part 4 ( Free Download)

Vui lòng chia sẻ để giúp Blog phát triển

Tổng Hợp Acapella Cổ Part 4 ( Free Download)

A cappella hay hát chay là phong cách hát không cần có nhạc đệm.
A cappella thường được áp dụng trong hoạt động âm nhạc tôn giáo, nhất là ở phương Tây.
Những người nghệ sĩ sẽ dùng giọng hát của mình để kết hợp, hỗ trợ cho nhau bằng hoà thanh,
bè phối để tạo nên nhạc điệu, vì vậy họ phải có khả năng thẩm âm và kiến thức thanh nhạc tương đối tốt.

Tổng Hợp Acapella Cổ Part 4 ( Free Download)

Trong tiếng Ý, a là giới từ còn cappella có nghĩa là “nhà thờ, nhà nguyện”.
Từ thời Trung cổ, người ta đã viết tên phong cách âm nhạc này là a cappella,
từ điển Larousse đôi khi viết là a capella, tại Việt Nam thường hay viết là “acapella”.

A cappella music is specifically group or solo singing without instrumental accompaniment,
or a piece intended to be performed in this way.

Tổng Hợp Acapella Cổ Part 4 ( Free Download)

It contrasts with cantata,
which is usually accompanied singing.

The term “a cappella” was originally
intended to differentiate between Renaissance polyphony and Baroque concertato style.

In the 19th century a renewed interest in Renaissance polyphony coupled with an ignorance
of the fact thatvocal parts were often doubled by
instrumentalists led to the term coming to mean unaccompanied vocal music.

The term is also used, albeit rarely, as a synonym for alla breve.

Tổng Hợp Acapella Cổ Part 4 ( Free Download)

Tổng Hợp Acapella Cổ Part 4 ( Free Download)

Chocolate Puma feat. Colonel Red – Back Home (Acapella)
http://exit.softaz.net/HX8L9W7B
http://exit.softaz.net/6Ib8iFb

Chris Brown – Yeah X (Acapella)
http://exit.softaz.net/tsvXoH8X
http://exit.softaz.net/0aBGkpgo

Christina Aguilera – Your Body (Studio Acapella)
http://exit.softaz.net/UhFYES
http://exit.softaz.net/KSNQny

Corona – Rhythm Of The Night (Acapella)
http://exit.softaz.net/o09i
http://exit.softaz.net/oV3tm

Craig David – Insomnia (Acapella)
http://exit.softaz.net/5fURK
http://exit.softaz.net/EqNZKFj

Craig Obey – Its All About Electro (Acapella)
http://exit.softaz.net/kQPaZbs
http://exit.softaz.net/hwayy

Culcha Candela – Monsta (Acapella)
http://exit.softaz.net/q7n2ZQ
http://exit.softaz.net/7JgWmS

Dada feat. Sandy Rivera & Trix – Lollipop (Acapella)
http://exit.softaz.net/JLrQsOb
http://exit.softaz.net/QTot3VZ

Danny Tenaglia – Elements D2 (Acapella)
http://exit.softaz.net/SKLGA
http://exit.softaz.net/lTbsaCDR

David Gausa – The Vibe Of The Iberican Beats (Acapella)
http://exit.softaz.net/nXTjr
http://exit.softaz.net/rxrabnCm