Garritan Personal Orchestra 5 (Free Download)

Vui lòng chia sẻ để giúp Blog phát triển
Định dạng: VSTi
Dung lượng chữ số: 32 bit, 64 bit
Tabletka: hiện tại
Yêu cầu hệ thống: Microsoft Windows 7 trở lên. Giao diện âm thanh tương thích với ASIO ™ hoặc DirectSound
Mac OS X 10.8 trở lên
Mô tả: Một dàn nhạc ảo đầy đủ. Cộng với Garritan ARIA Player v1.872 và Plogue ARIA Engine v1.905 để chạy thư viện này.
Hướng dẫn

1. Chạy ARIA_KeyGen để tạo ra file .png tương ứng bộ Sound (Vd: Personal Orchestra 4.png)
2. Bạn vào Run ( nút Windown + R) gõ Regedit
+ Vào dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Garritan \ Personal Orchestra 4
+ Nhấp phải chọn New ->  String Value để tạo với tên license_path -> Nhấp phải chọn Modify -> Ngay ô Value data dán đường dẫn: D:\Program Files\Garritan\Personal Orchestra 4\Personal Orchestra 4.png (Mình cài ổ D còn bạn cài đâu thì tùy)
3. Thế là xong

 Garritan Personal Orchestra 5

http://exit.all9.cc/abdbUUUV

Add Comment